蝶恋花(同安生日放鱼,取金光明经救鱼事)拼音版

作者:苏轼 朝代:宋朝
蝶恋花(同安生日放鱼,取金光明经救鱼事)原文
泛泛东风初破五。江柳微黄,万万千千缕。佳气郁葱来绣户。当年江上生奇女。
一盏寿觞谁与举。三个明珠,膝上王文度,放尽穷鳞看圉圉。天公为下曼陀雨。
蝶恋花(同安生日放鱼,取金光明经救鱼事)拼音版
fàn fàn dōng fēng chū pò wǔ 。jiāng liǔ wēi huáng ,wàn wàn qiān qiān lǚ 。jiā qì yù cōng lái xiù hù 。dāng nián jiāng shàng shēng qí nǚ 。
yī zhǎn shòu shāng shuí yǔ jǔ 。sān gè míng zhū ,xī shàng wáng wén dù ,fàng jìn qióng lín kàn yǔ yǔ 。tiān gōng wéi xià màn tuó yǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

苏轼的诗词大全 苏轼的代表作 写过的诗词

《水调歌头·安石在东海》 《虞美人(湖山信是东南美)》 《南乡子(回首乱山横)》 《浣溪沙(寓意)》 《浣溪沙(送叶淳花)》 《江城子(前瞻马耳九仙山)》 《菩萨蛮·回文夏闺怨》 《范增论》 《惠崇春江晚景 / 惠崇春江晓景》 《雨中花慢》 《菩萨蛮(杭妓往苏迓新守)》 《点绛唇(二之一)》 《饮湖上初晴后雨二首·其二》 《石苍舒醉墨堂》 《虢国夫人夜游图》 《如梦令(为向东坡传语)》 《稼说送张琥》 《行香子·过七里濑》 《送顿起》 《浣溪沙(忆旧)》 《临江仙·送王缄》 《行香子(清夜无尘)》 《画堂春(寄子由)》 《浣溪沙·软草平莎过雨新》 《定风波·三月七日》 《阳关曲(李公择)》 《赠刘景文 / 冬景》 《西江月(重九)》 《记承天寺夜游 / 记承天夜游》 《西江月(点点楼头细雨)》 《醉落魄(忆别)》 《文与可画筼筜谷偃竹记》 《念奴娇·赤壁怀古》 《水龙吟·闾丘大夫孝终公显尝守黄州》 《菩萨蛮(新月)》 《临江仙·送王缄》 《永遇乐》 《超然台记》 《留侯论》 《渔家傲(一曲阳关情几许)》 《减字木兰花(送赵令)》 《河满子(湖州作)》 《满江红·江汉西来》 《减字木兰花(赠君猷家姬)》 《寒食雨二首》 《阳关曲(军中)》 《水龙吟·次韵章质夫杨花词》 《饮湖上初晴后雨(水光潋滟晴方好)》 《归朝欢》 《南歌子(八月十八日观湖潮)》 《调笑令》 《惠州一绝(日啖荔枝三百颗)》 《浣溪沙·簌簌衣巾落枣花》 《浣溪沙(有赠)》 《行香子(与泗守过南山晚归作)》 《鹧鸪天(林断山明竹隐墙)》 《后赤壁赋》 《临江仙·送钱穆父》 《端午遍游诸寺得禅字》 《醉落魄(述情)》 《江城子(翠蛾羞黛怯人看)》 《十拍子(暮秋)》 《满江红(清颍东流)》 《点绛唇(二之二)》 《江城子·孤山竹阁送述古》 《西江月(送别)》 《东坡》 《浣溪沙(九月九日二首)》 《虞美人(琵琶)》 《沁园春·孤馆灯青》 《醉落魄(述怀)》 《桃源忆故人(暮春)》 《南歌子(有感)》 《减字木兰花(春牛春杖)》 《减字木兰花(送别)》 《南乡子(春情)》 《洞仙歌·咏柳》 《浣溪沙·万顷风涛不记苏》 《永遇乐·彭城夜宿燕子楼》 《南乡子(席上劝李公择酒)》 《西江月·梅花》 《小儿不畏虎》 《好事近(湖上)》 《贾谊论》 《蝶恋花(灯火钱塘三五夜)》 《减字木兰花(双龙对起)》 《戚氏(此词始终指意,言周穆王宾于西王母事)》 《花影》 《后赤壁赋》 《水调歌头(明月几时有)》 《阮郎归(苏州席上作)》 《少年游·润州作》 《琴诗》 《南乡子(用韵和道辅)》 《哨遍》 《如梦令(春思)》 《阳关曲 / 中秋月》 《水调歌头(落日绣帘卷)》 《好事近》 《汲江煎茶(活水还须活火煮)》

苏轼简介

苏轼(1037─1101)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人。出身于有文化教养的寒门地主家庭。祖父苏序是诗人,父苏洵长于策论,母程氏亲授以书。嘉祐二年(1057)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉祐六年(1061)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后值父丧归里。熙宁二年(1069)还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。认为「慎重则必成,轻发则多败。」因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年(1071)起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。元丰二年(1079),御史中丞李定等人摘取苏轼诗句深文周纳,罗织罪名,以谤讪新政的罪名逮捕入狱。5个月后被贬黄州为团练副使。元丰八年(1094)哲宗立,任用司马光,废除新法。苏轼调回京都任中书舍人、翰林学士知制诰等职,由于与当政者政见不合,再次请调外任。先后任杭州、颍州、扬州知州。后迁礼部兼端明殿、翰林待读两学士。绍圣元年(1094)哲宗亲政后,苏轼又被一贬再贬,由英州、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)徽宗即位,才遇赦北归。死于常州。宋孝宗时追谥文忠。苏轼政治上几经挫折,始终对人生和美好事物有着执着的追求。他的思想主体是儒家思想,又吸收释老思想中与儒家相通的部分,保持达观的处世态度。文学主张与欧阳修相近。要求有意而言,文以致用。重视文学的艺术价值。苏轼是北宋中期的文坛领袖,文学巨匠,唐宋八大家之一。其文纵横恣肆,其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张、比喻,独具风格。词开豪放一派,与辛弃疾并称「苏辛」。创作以诗歌为多,计)2700余首,题材丰富多样。诗中表现了对国家命运人民疾苦的关切,特别是对农民同情。如《荔枝叹》、《陈季常所蓄朱陈村嫁娶图》、《五禽言》、《吴中田妇叹》等。描写自然景物的诗写得精警有新意,耐人寻味。如《有美堂暴雨》、《题西林壁》等。诗歌还反映了各地的风土人情生活画面,无事不可入诗。写物传神,奔放灵动,触处生春,极富情韵,成一代之大观。散文成就很高,为唐宋八大家之一,谈史议政的文章气势磅礴,善于腾挪变化。叙事记游的散文既充满诗情画意,又深含理趣。《喜雨亭记》、《石钟山记》、前后《赤壁赋》是其代表作品。词作多达三百四五十首,突破了相思离别、男欢女爱的藩篱,反映社会现实生活,抒写报国爱民的情怀。「无意不可入,无事不可言」,包括对农民生活的表现。词风大多雄健激昂,顿挫排宕。语言和音律上亦有创新。「指出向上一路,而新天下耳目」。在词的发展史上开创了豪放词派。代表作品有《江城子·密州出猎》、《水调歌头·明月几时有》、《念奴娇·赤壁怀古》等。爱情词、咏物词均有佳作,表现出多样化的艺术风格。传世有《东坡全集》、《东坡乐府》。
辞赋精选

本文提供蝶恋花(同安生日放鱼,取金光明经救鱼事)原文,蝶恋花(同安生日放鱼,取金光明经救鱼事)翻译,蝶恋花(同安生日放鱼,取金光明经救鱼事)赏析,蝶恋花(同安生日放鱼,取金光明经救鱼事)拼音版,苏轼简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/47897.html